Nieuws

Op 4 juli 2022 vond een grootschalige protestactie plaats op Lauwersoog. Vissers verkeren in grote onzekerheid omdat ook zij te maken hebben met het stikstofbeleid. Garnalenvissers zijn vooral actief op de Waddenzee en in de Noordzee kustzone. Dit zijn zogeheten Natura 2000 gebieden, en om......

Afgelopen winter heeft de Visafslag Lauwersoog geïnvesteerd in verduurzaming van twee van de vier hallen. Zowel de ijshal als de sorteerhal zijn beiden geïsoleerd en er is een modern koelsysteem geplaatst. In voorgaande jaren zijn inmiddels 456 zonnepanelen geplaatst en de Visafslag heeft haar eigen......