Hulp in Nood

Hulp in Nood

 

Vissersvereniging Hulp in Nood is de oudste vissersvereniging van Nederland en bestaat al sinds 1884. De vereniging is opgericht na de voorjaarsstorm van 6 maart 1883, waarbij 121 vissers in Nederland omkwamen. Een groot deel van de slachtoffers kwam uit het Noorden, 83 slachtoffers waren afkomstig uit het Friese Paesens-Moddergat en 9 uit het Groningse Zoutkamp, dat toen nog aan de zoute Lauwerszee lag.

 

De vereniging doet recht aan haar naam: hulp in nood bieden voor vissers die dat nodig hebben. Nu, bijna 140 jaar later, is hulp een breed begrip. We bieden nog steeds ondersteuning (in welke vorm dan ook) voor leden die dat kunnen gebruiken, maar ook verzorgen we de regionale belangenbehartiging. Zo onderhouden we contact met de haven van Lauwersoog, verzorgen we visserijpromotie in de regio, zijn we aanspreekpunt voor lokale bestuurders en politiek in relatie tot visserijzaken (al dan niet in relatie tot landelijke onderwerpen) en hebben we een rol bij belangrijke momenten, zoals herdenkingen en openingen.

 

We vertegenwoordigen ruim 30 schepen en hebben een nauwe verbondenheid met de regio en lokale ondernemers.