Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

 

Hulp in Nood is regionaal actief. Landelijke belangenbehartigingsdossiers worden doorgaans opgepakt door de Producenten Organisaties, waar er in Nederland voor de visserij op platvis en garnalen zeven van zijn. Dat wil niet zeggen dat we vanuit Hulp in Nood helemaal niks doen met landelijke thema’s, want wat er op nationaal niveau besloten wordt heeft ook een regionale doorwerking. Wel ligt de focus vooral op regionale ontwikkelingen. We zijn aanspreekpunt voor de Haven Lauwersoog, bijvoorbeeld op het vlak van visieontwikkeling en projecten gericht op verduurzaming.

 

Elk kwartaal voeren we overleg met de provincies Fryslân en Groningen over de visserij en ontwikkelingen op de Noordzee en Waddenzee die voor ons relevant zijn. De provincies en gemeenten zijn aangesloten bij het Bestuurlijk Platform Visserij, een landelijk platform dat zich onder meer bezig houdt met de leefbaarheid en werkgelegenheid in visserijgemeenschappen.

 

Hulp in Nood is ook partner in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee, dat per 2022 doorgaat als programma, gericht op het verminderen van visserijafval en bewustwording. Onze leden zijn daarnaast (op eigen initiatief en titel) betrokken bij allerlei verduurzamingsprojecten, van het Green Shipping Project, tot aan ambassadeurschap van het MSC keurmerk en het lokale merk Solt – garnalen die gevangen en gepeld zijn in de regio Lauwersoog.

 

We organiseren regelmatig werkbezoeken voor politici en belangstellenden.