Samenwerking

Samenwerking

 

Verbondenheid met elkaar en maatschappelijke partijen is van groot belang in een sector waarin je afhankelijk bent van elkaar. De leden van Vissersvereniging Hulp in Nood zijn doorgaans ook lid van een Producenten Organisatie (PO). De PO’s zijn aanspreekpunt voor landelijke dossiers, zoals het Europees visserijbeleid en MSC certificering.

 

Hulp in Nood is onderdeel van het Waddenzee Visserij Platform (WVP). Het WVP levert inbreng aan het Omgevingsberaad Waddenzee, dat adviserend is aan de Beheerautoriteit Waddenzee. Zo hebben we inspraak in het Waddenzee beleid.
Ook zijn we vanuit Hulp in Nood partner in de Duurzame Havencoalitie Lauwersoog. Deze coalitie richt zich op verduurzaming van de haven. Van collectieve inkoop van zonnepanelen, tot aan meer groen in de haven (beplanting) en bijvoorbeeld de ‘stern stee’, het broedponton voor de sterns, in de Duurzame Havencoalitie worden dit soort plannen gesmeed en afgestemd.

 

In de komende jaren wordt gewerkt aan het Werelderfgoed Centrum (WEC) op de haven van Lauwersoog; een Centrum waar informatie, beleving en zeehondenopvang samenkomen. Hulp in Nood neemt deel aan de werkgroep omgevingsmanagement en levert inbreng op inhoud.

 

De relatie met externe partijen is ook belangrijk voor de visserij, zoals samenwerking met de gemeenten en natuur- en milieuorganisaties. Waar relevant, zoeken we partijen op waarmee we samen kunnen werken om de belangen van onze leden te borgen.