Overleg met waterschap Noorderzijlvest over dijkversterking

We hebben vanuit Hulp in Nood contact met Waterschap Noorderzijlvest over de dijkversterking bij Vierhuizergat. Er worden in het kader van de werkzaamheden aan de dijk ook meteen natuurversterkende maatregelen genomen vanuit de verplichting om iets te doen aan biodiversiteitsversterking. In dit geval zijn met name vismigratie, kwelderaanleg en kunstmatige rifstructuren van belang.

Bij deze gesprekken zijn een aantal leden van HiN betrokken. Wanneer u er belang of interesse in hebt om ook op de hoogte te blijven, dan kan dat door een email te sturen aan het secretariaat.