Vissers demonstreren op Lauwersoog

Op 4 juli 2022 vond een grootschalige protestactie plaats op Lauwersoog. Vissers verkeren in grote onzekerheid omdat ook zij te maken hebben met het stikstofbeleid. Garnalenvissers zijn vooral actief op de Waddenzee en in de Noordzee kustzone. Dit zijn zogeheten Natura 2000 gebieden, en om hier te mogen vissen hebben ze een Wet Natuurbescherming-vergunning (Wnb) nodig. Op 31 december 2021 loopt de huidige vergunning af en moeten de vissers een nieuwe vergunning hebben, waarbij ze ook voldoen aan de stikstofnormen. Ze moeten zorgen dat de stikstof die hun motoren uitstoot, binnen de grenzen past van de maximum hoeveelheid stikstofneerslag – wat per gebied verschilt.

Om dat te berekenen zijn er hele ingewikkelde rekenmodellen, waarbij het AERIUS model, net als bij de boeren, momenteel leidend is. De stikstofnormen gelden alleen voor activiteiten die een Wnb-vergunning nodig hebben. Als je een niet-vergunningplichtige activiteit beoefent, dan geldt de stikstofnorm niet. Dat is voor vissers frustrerend, want andere activiteiten op de zee stoten ook stikstof uit die neerslaat, maar die bedrijven hoeven geen maatregelen te treffen.

Vissers zullen waarschijnlijk moeten investeren in installaties aan boord die hun uitlaatgassen ontdoen van stikstof of ze moeten investeren in een nieuwe motor. In beide gevallen kost dit per ondernemer tienduizenden Euro’s die niet zonder meer terug te verdienen zijn door bijvoorbeeld hogere garnalenprijzen. Ook twijfelen veel vissers of, als ze deze investeringen doen, er niet weer nieuw beleid bedacht wordt waardoor aanvullende maatregelen of andere berekeningen van toepassingen worden. Om een duidelijk signaal af te geven is gedurende zondagnacht en een paar uurtjes op maandagochtend, in goed overleg met de haven en bevoegd gezag, een protestactie gehouden. De actie is goed verlopen en om 10.00 gingen de vissers weer naar de visgronden om verse vis, schaal- en schelpdieren te vangen!