Uncategorized

Op 4 juli 2022 vond een grootschalige protestactie plaats op Lauwersoog. Vissers verkeren in grote onzekerheid omdat ook zij te maken hebben met het stikstofbeleid. Garnalenvissers zijn vooral actief op de Waddenzee en in de Noordzee kustzone. Dit zijn zogeheten Natura 2000 gebieden, en om...