Kaarten worden geschud in de regionale vertegenwoordiging

Begin 2022 is Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer beëdigd als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Staghouwer was altijd erg betrokken bij de lokale visserij. Hij wordt opgevolgd door Johan Hamster, die naast de onderwerpen ‘landbouw en visserij’ ook ‘natuur en landschap’ en ‘Wadden en Waddenfonds’ tot zijn portefeuille mag rekenen.

Op 16 maart 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waarna mogelijk nieuwe wethouders worden benoemd. Omdat Hulp in Nood vooral regionaal actief is, zijn de gemeentelijke vertegenwoordigers voor ons belangrijke contacten. We zullen dan ook de komende maanden diverse kennismakingsgesprekken voeren en werkbezoeken organiseren en doen hierbij graag een beroep op onze leden om de (nieuwe) bestuurders kennis te laten maken met onze mooie sector.