Nieuws

Visserij geschiedenis van Zoutkamp

12-12-2016

Wie Zoutkamp zegt, zegt garnalen, maar dat is niet altijd zo geweest. Al ver voordat de functie als verdedigingswerk kwam te vervallen nam de visserij voor de Zoutkampers een belangrijke plaats in. Over de Groninger kust- en zeevisserij in de Middeleeuwen (jaren 500 tot 1500) en de tijd van de Republiek (jaren 1588 tot 1795) is tot op heden weinig bekend. Wel is zeker dat vanaf er mensen aan de kust gevestigd waren er ook vis werd gevangen, gegeten en verhandeld. Dat blijkt onder meer uit archeologische vondsten van visresten.

oudekaartvisserij-780x272

De visserij van de Waddenkust en Waddeneilanden in de late Middeleeuwen was vergelijkbaar met de zogenaamde ‘Zijdevisserij’. De Zijde was de duinstrook van Hoek van Holland tot Den Helder. Vanaf de gehele kust viste men op schelvis, wijting, schol, kabeljauw, schar, rog, tong en haring. Gedurende de 17e eeuw ontwikkelde zich in het Noorden een eigen visserij, gericht op de relatief kleine afzetmarkten van Groningen en Dokkum. In de 18e eeuw was die visserij vrij omvangrijk. Een sterke inzinking volgde in de eerste helft van de 19e eeuw, terwijl de Zuiderzeevloot juist groeide. Na 1850 volgde een opbloei in het Waddengebied, onder meer ook door de verbeterde afzetmogelijkheden in het buitenland.

Lees verder: http://zoutkamp.net/visserij/geschiedenis/