Nieuws

Nieuwe website www.vistikhetmaar.nl

14-11-2016

De website Vistikhetmaar.nl is het platform voor kennisuitwisseling in de visserij. Op deze website staat het lesmateriaal van het vak visserijkunde, en worden kennisdossiers bijgehouden over actuele thema’s in de visserij.

Vistikhetmaar.nl is ontwikkeld door Stichting ProSea, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Vistikhetmaar.nl wordt beheerd door de Stichting Sectorraad Visserij. In de Sectorraad werkende Redersvereniging voor de Zeevisserij, CNV, VisNed en Nederlandse Vissersbond samen aan veiligheid, opleidingen en bemanningszaken in de visserij. Bij het beheer van de website werkt de Sectorraad daarnaast samen met onder¬zoeksinstellingen (Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research), Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, de Sectorkamer Transport en Logistiek, de Nederlandse visserijscholen en Stichting ProSea.

noordzeegarnaal_c2_bioimages