De visserij

Duurzaam vissen

Het woord duurzaam komt tegenwoordig vaak voor. In een notendop draait het bij duurzaamheid om drie P’s: people (mensen), planet (planeet) en profit (opbrengst). Dit betekent ondernemen met daarbij het oog op de werknemers en de maatschappij, maar ook het behalen van winst over een langere periode en rekening houden met het milieu. En dat geldt ook voor de vissers op zee.

Duurzaam vissen op garnalen

De garnalenvissers vissen duurzaam en vermijden zoveel mogelijk bijvangst van te kleine garnalen, vis, krabbetjes en steentjes. Zij willen een ‘schone box’ en willen uiteraard alleen datgene vangen wat zij kunnen vermarkten. Te kleine garnalen en vis laten zij graag zwemmen. De garnalenvissers in de visserijgebieden vissen met relatief licht tuig en varen met in verhouding geringe snelheid.

Garnalenvisserij-duurzaam

Bijvangst ontsnapt onder water

Garnalenvissers spannen zich al jaren in om bijvangst zoveel mogelijk te beperken. Sinds de jaren ’60 hebben zij een sorteermachine aan boord, die bij gevangen vis direct levend overboord zet. Sinds een groot aantal jaren vissen zij met ‘zeeflappen’ in het net. Stukken net waarin bijvangst onder water direct weer kan ontsnappen. Er wordt in het land veel werk verzet om tot verbeteringen van de technieken te komen, die bijvangst onder water nog effectiever scheidt van de te vangen garnalen, en de bijvangst onder water te laten ontsnappen.

bijvangst-garnalen-visser